Αποστόλου Λάμπη 25 Αγρία Βόλου     Τηλ: 697-6699-283

 

Κηποσυνθέσεις
Κατασκευή Κήπων & Μεγάλων έργων

 


 


Η εταιρία Κηποσυνθέσεις με έδρα την Αγριά Βόλου δραστηριοποιείται έντονα εδώ και 30 χρόνια στον χώρο της αρχιτεκτονικής κήπων με έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας.


Αντικείμενο μας η μελέτη, ο σχεδιασμός και η δημιουργία μοναδικών λύσεων για τον εξωτερικό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη την εύκολη και οικονομική συντήρησή του.


Εξειδικεύεται στην καλλιτεχνική δημιουργία σχηματοποιημένων ιδιωτικών χώρων πρασίνου, διαθέτοντας επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία για την κατασκευή κήπων, σε συνδυασμό με την απαραίτητη γεωπονική υποστήριξη του Βασίλη Χατζή.


Η σωστή κατασκευή ενός κήπου δίνει την δυνατότητα της αντοχής στο χρόνο, αλλά και την εξοικονόμηση από ανακατασκευές με το πέρασμα του χρόνου.


 


Στάδια έργου


Επίσκεψη στο χώρο σας


Με την επίσκεψη στο χώρο σας, αποτυπώνουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του χώρου (εμβαδόν, τοποθεσία, προσανατολισμός, θέα, διεύθυνση ανέμων, πιθανή κλίση του εδάφους, κτλ) που καθορίζουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού. Στη συνέχεια συζητάμε μαζί σας τους σχεδιαστικούς στόχους, τις λειτουργικές ανάγκες σας και τους επιθυμητούς χώρους καθώς και το ποσό που θέλετε να δαπανήσετε ώστε να συγκεντρώσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα καθορίσουν την πρόταση μας.


 

Μελέτη Σχεδιασμός


Με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει από την πρώτη μας συνάντηση, προχωράμε στο σχεδιασμό του κήπου. Σε επόμενη συνάντηση σας παρουσιάζουμε τα σχέδια τόσο σε κατοψη δισδιάστατη (2D) όσο και τρισδιάστατη μορφή (3D) . Κατά την διάρκεια της παρουσίασης θα συζητηθούν διευκρινήσεις και απορίες επί της σχεδιαστικής πρότασης καθώς επίσης και εναλλακτικές προτάσεις έτσι ώστε να επιλέξετε την ιδανικότερη για το δικό σας χώρο. Ολοκληρώνοντας συζητάμε μαζί σας τις λεπτομέρειες για την εκτέλεση του έργου, αναλυτικές λίστες φυτών, προδιαγραφές αρδευτικού συστήματος, εδαφοβελτιωτικά που θα χρησιμοποιηθούν, ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης και η αναλυτική κοστολόγηση του έργου.             


    

Προετοιμασία περιβάλλοντος χώρου - Χωματουργικά έργα


Στο στάδιο αυτό γίνονται όλες οι απαραίτητες μεταβολές στις δομές του περιβάλλοντα χώρου, με την δημιουργία επιπέδων, τη χάραξη και την κατασκευή  διαδρόμων και δημιουργία παρτεριών. Γίνεται επιχωμάτωση με την προσθήκη κατάλληλου κηποχώματος. Ακολουθεί φρεζάρισμα και τσουγκράνισμα για ενσωμάτωση των εδαφοβελτιωτικών και τη δημιουργία των τελικών κλίσεων.


 

Τοποθετησεις -  κατασκεύες


Μετά την ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών, ακολουθεί η δημιουργία των σταθερών κατασκευών του κήπου.Αναλαμβάνουμε τις τοποθετήσεις και κατασκευές που έχουν προβλεφτεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό και είναι:

 

  • Τοποθετήσεις διαχωριστικών υλικών (κράσπεδα, πέτρες, κυβόλιθοι)
  • Δημιουργία διαδρόμων, από διάφορα δομικά υλικά (πλάκες, χαλίκι, άμμος)
  • Εγκατάσταση ξύλινων καφασωτών για την δημιουργία ιδιωτικότητας
  • Τοποθετήσεις αδρανών διακοσμητικών υλικών (χαλίκι, βότσαλο, ψηφίδες)


Φύτευση


Κατά την φύτευση των φυτών ακολουθείται το σχέδιο και τηρούνται οι σωστές αποστάσεις ώστε να επιτευχτεί το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα. Μετά την ολοκλήρωση της φυτεύσεως, πραγματοποιείται το πότισμα των φυτών.